Callyntrotus trilobus Nalepa, 1923

Acari, Eriophyidae

op Sambucus

on Sambucus

gal: vervorming en verkleuring van het blad, rollingen van de bladrand.

gall: deformation and discolouration of the leaves, inrolling of the leaf margin.

waardplanten: Adoxaceae, monofaag

hostplants: Adoxaceae, monophagous

Sambucus.

opmerkingen: ondanks de verwarrende gelijkheid van soortsnaam is dit geen synoniem van Epitrimerus trilobus, die veel (en als enige) wordt genoemd als veroorzaker van bladrandgallen bij vlier. Of beide soorten in dezelfde gal voorkomen, misschien de een als inquiline bij de ander, is niet duidelijk.

notes: despite the confusing identity of the specific name, this is not a synonym of Epitrimerus trilobus, that often is cited as (the only) causer of leaf margin galls in elder. Whether both species co-occur in the same gall, perhaps the one as an inquiline of the other, is not clear.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014