Cecidophyes campestris de Lillo & Fontana 1996

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren, vooral in de nabijheid van de nerven. Ze zijn vaak geassocieerd met abnormale beharing van de nerven, vooral bij de vertakkingen.

gall: the mites live free at the underside of the leaves, especially near the veins. There were often found association with abnormal hairyness of the veins, in particular near the ramifications.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer campestre, pseudoplatanus.

literatuur:

references:

de Lillo & Fontana (1996a).

07/12/2014