Cecidophyes glaber (Nalepa, 1892)

Acari, Eriophyidae

op Sedum

on Sedum

gal: In de stengeltoppen staan de bladen in een kluwen, ze zijn misvormd en pukkelig, eventuele bloemen zijn eveneens misvormd en vaak vergroend.

gall: At the tip of the stems the leaves are clustered, disfigured and warty; if flowers are present they are disfigured too and often greened.

waardplanten: Crassulaceae, monofaag

hostplants: Crassulaceae, monophagous

Sedum rubens, rupestre, sexangulare.

opmerkingen: Deze soort en Aceria destructor zouden identieke gallen maken; dat zou kunnen impliceren dat ze dan tesamen optreden.

notes: This species and Aceria destructor are stated to make identical galls; this might mean co-occurrence.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1865a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

19/11/2014