Cecidophyes monspessulani (Nalepa, 1922)

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

gal: aan de onderzijde van de bladeren zijn de nerven, en vooral de nerfoksels, sterk behaard.

gall: at the underside of the leaves the veins, and especially the vein axils, are strongly hairy.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindanceae, monophagous

Acer monspessulanum.

synoniemen: Coptophylla gymnaspis var. monspessulani.

synonyms: Coptophylla gymnaspis var. monspessulani.

literatuur:

references:

Farkas (1965a).

14/11/2014