Cecidophyopsis selachodon van Eyndhoven, 1967

Acari, Eriophyidae

op Ribes

on Ribes

gal: bladknoppen zijn tot bijna een cm opgezwollen en ontvouwen zich niet. Ze bevatten mijten.

gall: leaf buds swollen to almost a cm diameter, do not unfold. They contain mites.

waardplanten: Grossulariaceae, nauw monofaag

hostplants: Grossulariaceae, narrowly monophagous

Ribes rubrum.

literatuur:

references:

Amrine, Duncan, Jones, Gordon & Roberts (1994a), Fjelddalen (1995a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

19/11/2014