Cecidophyopsis vermiformis (Nalepa, 1889)

Acari, Eriopyhidae

op Betulaceae

on Betulaceae

gal: inquiline in de knopgallen van Aceria tenella op hazelaar, Acalitus calycophthirus op berk en Phytoptus avellanae op haagbeuk. Of de gallen mede het gevolg zijn van de aanwezigheid van vermiformis is niet geheel duidelijk. Licht aangetaste knoppen kunnen nog uitlopen en resulteren dan in misvormde takken met mismaakte bladeren, maar ook hier is de verantwoordelijke soort niet vast te stellen.

Denizhan ea noemen de soort alleen als inquiline bij Phytoptus avellanae.

gall: inquiline in bud galls of Aceria tenella on hazel, Acalitus calycophthirus on birch, and Phytoptus avellanae on hornbeam. Whether the galls are partly the result of the presence of vermiformis is not entirely clear. Lightly galled buds may still unfold and result in malformed shoots with disfigured leaves, but here too the responsible species cannot be established.

Denizhan ao mention the species as an inquiline of Phytoptus avellanae only.

synoniemen: Cecidophyes vermiformis.

synonyms: Cecidophyes vermiformis.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Nalepa (1919a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Ripka & de Lillo (1997a), Roivainen (1951a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Weidner (1954a).

21/07/2016