Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857)

Acari, Eriophyidae

op Vitis

on Vitis

Vitis vinifera © Roelof Jan Koops

Colomerus vitis: galls on Vitis vinifera

Vitis vinifera © Roelof Jan Koops

Vitis vinifera, België, Luik, Terrasses des Minimes © Jean-Yves Baugnée

Colomerus vitis galls

Vitis vinifera, Belgium, Liége, Terrasses des Minimes © Jean-Yves Baugnée

Vitis vinifera, Nieuwendam: de haren van het erineum aan de onderzijde zijn opvallend lang en gespiraliseerd

Colomerus vitis erineum

Vitis vinifera, Nieuwendam: the hairs of the erineum at the underside are exceptionally long and strongly spiralled

Vitis vinifera, Amsterdam, Osdorp: zeer jong, vergald blad

Colomerus vitis: galls on Vitis vinifera

Vitis vinifera, Amsterdam, Osdorp: very young, galled, leaf

Vitis vinifera subsp. sylvestris, Bulgarije, Varna © Stéphane Claerebout

Colomerus vitis: galls in Vitis vinifera subsp. sylvestris

Vitis vinifera subsp. sylvestris, Bulgaria, Varna © Stéphane Claerebout

Vitis vinifera; schilderij door Abraham Mignon (1640-1679), in collectie Rijksmuseum Amsterdam

Colomerus vitis: painting

Vitis vinifera; painting by Abraham Mignon (1640-1679), in collection Rijksmuseum Amsterdam

waardplanten: Vitaceae, monofaag

hostplants: Vitaceae, monophagous

Vitis vinifera.

synoniemen: Eriophyes vitis.

synonyms: Eriophyes vitis.

inquilinen: Arthrocnodax vitis.

inquilines: Arthrocnodax vitis.

literatuur

references

Béguinot (2002a,e,f, 2003a, 2006a,c, 2012a), Bellmann (2012a), Bohinc & Trdan (2013a), Buhr (1965a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Karlsson (2014a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Farkas (1965a), Flügel (2016a), Geçer & Denizhan (2015a), Hellrigl (2003a, 2004b), Ianovici, Matica & Scurtu (2010a), Ilie & Marinescu (2011a), Jočić & Petanović (2012a), Kapaxidi (2013a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Lehmann & Hannnnover (2016a), Ludwig (1974a), Máca (2012a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Petanović (1998a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a, 2008a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2012a, 2014a), Walton, Dreves, Gent, James, Martin, Chambers & Skinkis (2007a), Weidner (1954a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

09/03/2017