Diptacus sacramentae (Keifer, 1939)

Acari, Diptilomiopidae

op Alnus

on Alnus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen lichte, bruine vlekken optreden. Treedt ook op als inquiline in de gallen van Eriophyes laevis.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities light, brown spots may be formed. Occurs also as inquiline in the galls of Eriophyes laevis.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus glutinosa, incana.

literatuur:

references:

de Lillo (1998b), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

07/12/2014