Ditrymacus athiasella Keifer, 1960

Acari, Eriophyiidae

gal: de mijten leven vrij, vooral op de bovenzijde van jonge bladeren bloemen en jonge vruchten. Bij hogere dichtheden veroorzaken ze bladvlekken, mislukken van de bloemen en knoppen.

gall: the mites live as vagrants, mainly on the upperside of young leaves, flowers and young fruits. At high densities they can cause leaf spots, failure of flowers and buds.

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Olea europaea.

literatuur

references

Kapaxidi (2013a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Nuzzaci & Parenzan (1983a), Vidović & Petanović (2008a).

22/01/2017