Epitrimerus cardui Boczek, 1992

Acari, Eriophyidae

op Carduus, Cirsium

on Carduus, Cirsium

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration may occur.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Carduus acanthoides; Cirsium arvense.

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a)

22/07/2015