Epitrimerus chaerophylli Boczek, 1964

Acari, Eriophyidae

op Chaerophyllum

on Chaerophyllum

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kan verbruining van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities russeting may occur.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Chaerophyllum aromaticum, hirsutum

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

22/07/2015