Epitrimerus convallariae Liro, 1943

Acari, Eriophyidae

op Convallaria

on Convallaria

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij hoge dichtheden kan het blad vlekkerig bruinig verkleuren.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves. At high densities the leaves may get brownish spots.

waardplanten: Asparagaceae, monofaag

hostplants: Asparagaceae, monophagous

Convallaria majalis.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Ripka (2007a), Roivainen (1950a, 1951a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

16/06/2015