Epitrimerus femoralis Liro, 1941

Acari, Eriophyidae

op Geranium

on Geranium

gal: de mijten leven vrij op de plant, vaak in grote aantallen en vooral op de onderzijde van de bladeren. Bij grote dichtheden treedt een opvallende verwelking op, en komt de plant vrijwel niet in bloei.

gall: the mites live free on the plant, often in large numbers and mostly on the underside of the leaves. At high densities a conspicuous withering occurs, and the plants are partly sterile.

waardplanten: Geraniaceae, nauw monofaag

hostplants: Geraniaceae, narrowly monophagous

Geranium robertianum.

literatuur:

references:

Roivaianen (1950a).

01/11/2014