Epitrimerus heraclei Boczek, 1993

Acari, Eriophyidae

op Heracleum

on Heracleum

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen enige verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities slight russeting may occur.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Heracleum sphondylium & subsp. sibiricum.

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

22/07/2015