Epitrimerus hypochoerisi Boczek, 1992

Acari, Eriophyidae

op Hypochaeris

on Hypochaeris

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration may occur.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Hypochaeris radicata.

literatuur:

references:

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014