Epitrimerus insons Bockzek, 1961

Acari, Eriophyidae

op Chamaecyparis, Thuja

on Chamaecyparis, Thuja

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden onstaan lichte plekken en locale verkleuringen.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities bright spots are caused and local discolourations.

waardplanten: Cupressaceae, oligofaag

hostplants: Cupressaceae, oligophagous

Chamaecyparis; Thuja occidentalis.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014