Epitrimerus longitarsus (Nalepa, 1897)

Acari, Eriophyidae

op Alnus

on Alnus

gal: het blad is over grote maar vaag begrensde delen wat opgebold, ietwat bleek of verbruind; aan de onderzijde zijn galmijten aanwezig.

gall: over considerable, vaguely delimited parts the leaf is somewhat bulging upwards, somewhat pale or brownish; at the underside gallmites are visible.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus.

opmerkingen: Dit beeld kan veroorzaakt worden door verscheidene soorten galmijten, die mogelijk alleen incidenteel, en al dan niet in combinatie met elkaar, galvorming induceren. Zie ook Acaricalus trinotus, Tegonotus heptacanthus en T. trouessarti.

notes: These symptoms can be caused by several species of gall midges that, possibly only facultatively, and maybe only in combination with others induce gall formation. See also Acaricalus trinotus, Tegonotus heptacanthus and T. trouessarti.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Ripka (2014a) , Roivaianen (1950a).

24/07/2016