Epitrimerus piceae (Soika, 1999)

Acari, Eriophyidae

op Picea

on Picea

gal: de mijten leven vrij op de naalden. Bij grotere dichtheden kunnen mozaiek-verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants on the needles. At high densities mosaic discolourations may occur.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea abies.

literatuur:

references:

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014