Epitrimerus pratensis Liro, 1941

Acari, Eriophyidae

op Leontodon

on Leontodon

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen zwakke verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities slight discolouration may occur.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Leontodon hispidus.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014