Epitrimerus pyrifoliae Keifer

Acari, Eriophyidae

op Pyrus

on Pyrus

gal: vervormingen van de bladen

gall: distortion of the leaves

waardplanten: Rosaceae, ? monofaag

hostplants: Rosaceae, ? monophagous

Pyrus.

opmerkingen: Deze soort wordt niet genoemd door de Fauna Europaea (2014); mogelijk betreft het een toevallige import in de Britse Eilanden.

notes: This species is not listed by the Fauna Europaea (2014); possibly it concerns an accidental introduction into the UK.

literatuur:

references:

Redfern & Shirley (2011a).

17/06/2014