Epitrimerus rivalis Roivainen, 1947

Acari, Eriophyidae

op Geum

on Geum

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij hoge dichtheden kan het blad een zwakke geelbruine verkleuring vertonen.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves. At high densities the leaves may turn dirty brownish. At high densities the leaf may turn yellowish-brown.

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Geum rivale.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Roivainen (1947a, 1950a, 1951a).

14/11/2014