Epitrimerus tanaceti Boczek & Davis, 1984

Acari, Eriophyidae

op Tanacetum

on Tanacetum

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration may occur.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Tanacetum vulgare.

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Petanović & Stanković (1999a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

21/07/2016