Epitrimerus urbanus Liro, 1943

Acari, Eriophyidae

op Geum

on Geum

gal: volgens Petanović & Stanković veroorzaken de mijten een erineum.

gall: according to Petanović & Stanković the mites cause an erineum.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Geum urbanum.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), de Lillo (1997a), Petanović (1998a), Petanović & Stanković (1999a).

21/07/2016