Epitrimerus violarius Liro, 1941

Acari, Eriophyidae

op Viola

on Viola

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij hoge dichtheden kan het blad bruin verkleuren.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves. At high densities the leaves may turn brown.

waardplanten: Violaceae, monofaag

hostplants: Viola, monophagous

Viola canina, mirabilis, montana, riviniana, uliginosa.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Ripka (2007a), Roivainen (1947a, 1951a).

17/06/2015