Eriophyes albaespinae Cotte, 1912

Acari, Eriophyidae

op Crataegus

on Crataegus

gal: nerfoksel aan de onderzijde ongewoon sterk behaard, bovenzijde van het blad hier licht opgebold.

gall: vein axil at the underside unusually hairy, corresponding upperside with a slight bulge.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Crataegus.

opmerkingen: Hoewel de gal er volgens de beschrijving kenmerkend genoeg uitziet, heb ik er in de literatuur slechts één verwijzing naar kunnen vinden.

notes: Although, according to the description, the gall looks characteristically enough, I have been able to find just one reference to it in the literature.

literatuur:

references:

Redfern & Shirley (2011a).

03/04/2014