Eriophyes canestrinii (Nalepa, 1891)

Acari, Eriophyidae

op Buxus

on Buxus

Buxus sempervirens, Denemarken © Simon Haarder

Eriophyes canestrinii

Buxus sempervirens, Denmark © Simon Haarder

deel van een vergalde knopschub

Eriophyes canestrinii

part of a galled bud scale

gal: mijten op en in de zich ontwikkelende blad- en bloemknoppen, die sterk vergroot raken. De uitgegroeide bladen zijn ernstig misvormd. Gal niet behaard.

gall: mites develop in and on the developing leaf and flower buds, that become strongly hypertrophied. The unfolded leaves are strongly disfigured. Gall not hairy.

waardplanten: Buxaceae, monofaag

hostplants: Buxaceae, monophagous

Buxus sempervirens.

synoniemen: op grond van de variabiliteit binnen Brits materiaal van deze soort concluderen Pye & Ostojá-Starzewski dat de ondersoort E. c. hypophyllus waarschijnlijk geen bestaansgrond heeft; de Fauna Europaea (2014) daarentegen beschouwt hypopyllus als een autonome soort. De foto's hierboven passen geheel in de beschrijving die Farkas geeft van hypopyllus.

synonyms: based on the variability within British material of this species, Pye & Ostojá-Starzewski conclude that the subspecies E. c. hypophyllus may not be justified; contrariwise, the Fauna Europaea (2014) consider hypopyllus a valid species. The two pictures above fully match with the description given of hypopyllus by Farkas,

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a), Ilie & Marinescu (2011a), Petanović (1998a), Pye & Ostojá-Starzewski (2009a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2014a).

01/05/2016