Eriophyes emarginatae Keifer, 1939

Acari, Eriophyidae

op Prunus

on Prunus

gal: min of meer behaarde, wittig tot roze, zak- of vingervormige uitstulpingen van de bavenzijde van de bladeren; vaak een aantal verspreid over de bladschijf.

gall: more or less hairy, witish to pink, pouch- or finger-like protuberances of the upperside of the leaves; ofter in numbers, scattered over the lamina.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus domestica, spinosa.

opmerkingen: de soort is beschreven uit Noord-Amerika. Vermeldingen uit Europa worden toegeschreven aan introductie; ze komen tot uit Servië en Hongarijë. De overeenkomt van de gal met de toch al heel lastige andere Eriophyes-gallen op Prunus is echter zo sterk dat het voorkomen elders in Europa niet valt uit te sluiten.

notes: The species is described from North-America. European records, attributed to introduction, come from Serbia and Hungary. However, the similarity of the gall with the one of the other difficult Eriophyes galls on Prunus is so strong that occurrence elsewhere in Europe cannot be excluded.

literatuur:

references:

Jočić & Petanović (2012a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Petanović & Dobrivojević (1987a), Petanović & Stanković (1999a), Ripka (2007a), Ripka & de Lillo (1997a).

23/07/2016