Eriophyes euphorbiae (Nalepa, 1891)

Acari, Eriophyidae

op Euphorbia

on Euphorbia

Polen, Wysokie Bagno Bialowieza © Sébastien Carbonelle

cf Eriophyes euphorbiae: gall on Euphorbia spec.

Poland, Wysokie Bagno Bialowieza © Sébastien Carbonelle

gal: bladen, en soms de plant zelf, gespiralisseerd, bladranden sterk ingerold, bladen in de top vaak een pruik vormend; bloemen vergroend.

gall: leaves twisted, sometimes also the plant itself too; leaf margins narrowly rolled in; higher leaves often bunched; flowers greened.

waardplanten: Euphorbiaceae, monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, monophagous

Euphorbia amygdaloides, cyparissias, epithymoides, esula, peplus, palustris.

opmerkingen: op Euphorbialeven verscheidene galmijt-soorten, zelfs -geslachten. De mate van vergalling wordt mede bepaald door de dichtheid van de mijten op de plant. Zonder microscopisch onderzoek van de mijten is de determinatie daarom onzeker

notes: On Euphorbia live a number of Eriophyidae species and genera. The degree of the galling partly depends on the density of the mites on the plant. Without a microscopic study of the mites any identification must be considered tentative.

literatuur:

references:

Béguinot (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Denizhan (2011a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Farkas (1965a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roskam (2009a), Tomasi (2012a, 2014a).

12/07/2016