Eriophyes parviflorae Rainiss, 1940

Acari, Eriophyidae

op Silene

on Silene

gal: alle bloemdelen binnen de kelk zijn bladachtig geworden of vergroend.

gall: all flower parts within the calyce have turned leaflike or are greened.

waardplanten: Carophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Silene parviflora.

Silene parviflora is een meerduidige naam; volgens de Euro+Med PlantBase (2014) kan het betrekking hebben op Silene borysthenica dan wel cretica.

Silene parviflora is an ambigous name; according to the Euro+Med PlantBase (2014) it may refer to either Silene borysthenica or cretica.

opmerkingen: soort zeer onvolledig beschreven (Ripka).

notes: species very incompletely described (Ripka).

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Ripka (2008a).

23/08/2016