Floracarus atillai Ripka, 2009

Acari, Eriophyidae

op Rhamnus

on Rhamnus

gal: erinieum aan de onderzijde van de bladeren, meestel door de nervatuur begrensd. De mijten zijn gelig-okerkleurig.

gall: a hypophyllous erineum, mostly vein-delimited. Mites yellowish-ochraceous.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monophagous

Rhamnus cathartica, utilis

literatuur:

references:

Ripka (2009b, 2015a).

24/07/2016