Leipothrix liroi (Roivainen, 1947)

Acari, Eriophyidae

op Primula

on Primula

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van het blad; bij hoge dichtheden kunnen ze een lichte gedeeltelijke verbruining veroorzaken.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves; at high densities they may cause a light partial browning.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Primula veris.

synoniemen: Epitrimerus liroi.

synonyms: Epitrimerus liroi.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Jočić & Petanović (2012a), Roivainen (1947a).

13/11/2014