Metaculus rapistri Carmona, 1969

Acari, Eriophidae

op Isatis, Rapistrum

on Isatis, Rapistrum

gal: de bladeren van het grondrozet (vooral de jongste) zijn in de lengterichting ingerold en getordeerd..

gall: the leaves of the ground rosette (especially the younger ones) are inrolled lengthwise and contorted.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Isatis tinctoria; Rapistrum rugosun.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a).

19/07/2016