Monochetus sulcatus (Nalepa, 1892)

Acari, Eriophyidae

op Fagus sylvatica

on Fagus sylvatica

gal: klein bovenzijdig bultje in de nerfoksel, het normaal aanwezige bosje haren aan de onderzijde is ongewoon omvangrijk.

gall: small epiphyllous bulge in a leaf axil; the normally present bunch of hairs at the underside is more voluminous than usual.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Fagus sylvatica.

synoniemen: Redfern & Shirley beschouwen M. sulcatus als een synoniem van Phyllocoptes depressus, een galmijt van kornoelje. Alleen al omdat galmijten gewoonlijk heel selectief zijn lijkt deze synonymie onwaarschijnlijk, die ook niet wordt ondersteund door de Fauna Europaea (2014).

synonyms: Redfern & Shirley consider M. sulcatus a synonym of Phyllocoptes depressus, a gall mite on dogwood.Because eryophiids generally are monophagous, the discrepancy in host plant argues against that synonymy, that also is not hold up by the Fauna Europaea (2014).

opmerkingen: de gal is in wezen slechts een ietwat sterke expressie van het normale acarodomatium.

Weidner beschouwt de soort als een inquiline van Acalitus plicans.

notes: essentially the gall is just a somewhat stronger expression of the normal acarodomatium.

According to Weidner the species is an inquiline of Acalitus plicans.

literatuur:

references:

Béguinot (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Weidner (1954a).

21/07/2016