Nalepella haarlovi Boczek, 1962

Acari, Phytoptidae

op Picea

on Picea

gal: de mijten leven vrij op de naalden. Bij hoge dichtheden kunnen de naalden verbruinen.

gall: the mites live free on the needles. At high densities the needles may turn brown.

waardplanten: Pinaceae, monogofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea sitchensis.

literatuur:

references:

Farkas (1965a).

05/11/2014