Nalepella triceras (Börner, 1906)

Acari, Phytoptidae

op Abies, Larix

on Abies, Larix

gal: de mijten leven vrij op de naalden. Bij hoge dichtheden kunnen de naalden verbruinen.

gall: the mites live free on the needles. At high densities the needles may turn brown.

waardplanten: Pinaceae, oligofaag

hostplants: Pinaceae, oligophagous

Abies alba, concolor, koreana, veitchii; Larix decidua.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

05/11/2014