Paraphytoptus chrysanthemi Keifer, 1940

Acari, Eriophyidae

op Chrysanthemum

on Chrysanthemum

gal: bezemvorming, kluwens van knoppen, verkleuring, verkorting van de internodien, groeiremming en terugkromming van de bovenste bladeren.

gall: brooming, bud clustering, discoloration, shortened internodes, stunting and backward curling of apical leaves.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Chrysanthemum.

literatuur:

references:

Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Petanović (1998a).

24/01/2017