Phyllocoptes compressus (Nalepa, 1892)

Acari, Eriophyidae

op Carpinus

on Carpinus

gal: waarschijnlijk inquiline bij Aceria tenella (Buhr, 1964b). Volgens Farkas (1965a) echter een autonome veroorzaker van uitstulpingen van de nerfoksels. Volgens Skoracka ea (2005a) kunnen de mijten een sterke verbruining veroorzaken.

gall: probably inquiline of Aceria tenella (Buhr, 1964b). However, according to Farkas (1965a) an autonomous causer of protuberances of the vein axils. According to Skoracka ao (2005a), the mite may cause heavy russeting.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monofaag

Carpinus betulus.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Jočić & Petanović (2012a), Petanović & Stanković (1999a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

21/07/2016