Phyllocoptes farkasi Boczek, 1969

Acari, Eriophyidae

op Pinus

on Pinus

gal: de mijten leven in de scheden aan de basis van de naalden. Bij grotere dichtheden kan enige verkleuringen van de naalden optreden.

gall: the mites live in the sheats at the base of the needles. At high densities some discolouration of the needles may occur.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus jeffreyi, sylvestris.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Ripka (2007a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

20/06/2015