Phyllocoptes mihajlovici Petanović & Boczek, 1992

Acari, Eriophyidae

op Spiraea

on Spiraea

gal: bovenwaartse en neerwaartse uitstulpingen van de bladschijf.

gall: upwards and downwards bulges of the lamina.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Spiraea media.

literatuur:

references:

Jočić & Petanović (2012a), Petanović & Stanković (1999a).

21/07/2016