Phyllocoptes thalictri Roivanen, 1950

Acari, Eriophyidae

op Thalictrum

on Thalictrum

Thalictrum alpinum, normaal blad (onderz.), aangetaste bladeren (onderz, bovenz.); uit Roivainen (1950).

Phyllocoptes thalictri: galls on Thalictrum alpinum

Thalictrum alpinum, normal leaf (unders.), damaged leaves (unders., uppers.); from Roivainen (1950).

gal: galmijten vrijlevend, bij grote dichtheden verbruining en inrollen van de bladranden.

gall: mites vagrant, at high densities russetting and inrolling of the leaf margins.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Thalictrum alpinum.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Davis, Flechtmann, Boczek & Barké (1982a), Farkas (1965a), Roivainen (1950a).

31/10/2014