Phyllocoptruta oleivora (Ashmead, 1879)

Acari, Eriophyidae

op Citrus

on Citrus

gal: de zuigactiviteit van de mijten veroorzaakt verbuining en verkleuring van bladeren en vruchten

gall: the cell-piercing activity of the mites causes russeting, browning and silvering of leaves and fruits..

waardplanten: Rutaceae, monofaag

hostplants: Rutaceae, monophagous

Citrus limon.

literatuur

references

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Kapaxidi (2013a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a).

23/01/2017