Phytonemus pallidus (Banks, 1899)

Acari, Tarsonemidae

op polyfaag

on polyphagous

gal: de bloemen binnen een hoofdje vormen een compacte rozet van kleine groene blaadjes. Bij andere planten zijn de bladen verdikt, verkleurd en geplooid.

gall: the florets form a compact rosette of small green leaves. In other plants the leaves are thickened, discoloured, and pleated.

waardplanten: polyfaag; onder meer:

hostplants: polyphagous; including:

Symphyotrichum (= Aster) dumosum, novi-belgii; Fragaria; Rhododendron (Azalea).

synoniemen: Steneotarsonemus, Tarsonemus pallidus.

synonyms: Steneotarsonemus, Tarsonemus, pallidus.

opmerkingen: de cyclamen-mijt is schadelijk in kassen en onder omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid.

notes: the cyclamen mite is a general pest in greenhouses and in situations with a high air humidity.

literatuur:

references:

Bohinc & Trdan (2013a), Buhr (1964b, 1965a), Denmark (2014a), Labanowski & Soika (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Tomasi (2014a), Weidner (1954a).

09/06/2015