Phytoptus alchemillae Jočić, Petanović & Vidović, 2011

Acari, Phytoptidae

op Alchemilla

on Alchemilla

gal: de mijten leven vrij in het basale bladozet; geen indicatie van vergalling.

gall: the mites live as vagrants in the basal leaf rosette; no indication of galling.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Alchemilla hoppeana.

literatuur:

references:

Jočić & Petanović (2012a), Jočić, Petanović & Vidović (2011a).

31/01/2017