Phytoptus erinotes (Nalepa, 1918)

Acari, Eriophyidae

op Tilia

on Tilia

gal: tot 5 mm grote, meestal onderzijdige erineum met aan de andere zijde een scherp begrensd bultje; de haren van het erineum zijn cylindrisch.

gall: up to 5 mm large, generally hypophyllous erineum with at the other side a sharply delineated bulge; the hairs of the erineum are cylindrical.

waardplanten: Malvaceae, nauw monofaag

hostplants: Malvaceae, narrowly monophagous

Tilia tomentosa.

synoniemen: Phytoptus tetratrichus abnormis f. erinotes.

synonyms: Phytoptus tetratrichus abnormis f. erinotes.

opmerkingen: volgens de Lillo (Fauna Europaea, 2014) is dit een soort uit Centraal En Zuidoost Europa. Dat zou betekenen dat vermeldingen van erinotes uit Engeland onjuist zijn, en waarschijnlijk betrekking hebben op Ph. tetratrichus. Of het mogelijk is om erinotes aan de hand van de gal te onderscheiden van Ph. abnormis lijkt twijfelachtig.

notes: according to de Lillo (Fauna Europaea, 2014) this is a species from Central and South-East Europa. That would imply that recoords of erinotes from Britain are erroneous, and probably refer to Ph. tetratrichus. Whether the galls enable a discrimination between erinotes and Ph. abnormis seems dubious.

literatuur:

references:

Amrine & Stasny (1994a), Buhr (1965a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a).

20/06/2015