Phytoptus stenoporus (Nalepa, 1918)

Acari, Eriophyidae

op Tilia

on Tilia

gal: Gelijkend op de gal van Ph. bursarius, maar lager; mogelijk ook is de opening niet spleetvormig.

gall: similar to the gall of Ph. bursarius, but lower; possibly also the opening is not slit-like.

waardplanten: Malvaceae, monofaag

hostplants: Malvaceae, monophagous

Tilia cordata, platyphyllos.

door Béguinot (2000b) ook gemeld van T. tomentosa.

Also recorded from T. tomentosa by Béguinot (2000b).

synoniemen: Phytoptus tetratrichus stenoporus.

synonyms: Phytoptus tetratrichus stenoporus.

opmerkingen: Beschrijvingen van galmijtgallen in de literatuur zijn vaak vaag, incompleet of tegenstrijdig, en dat geldt in het bijzonder voor linde-gallen. Een definitieve determinatie is alleen mogelijk op basis van de mijten.

notes: Descriptions of eriophyoid galls in the literature often are vague or inconcistent, and this is particularly true in the case of lime galls. A definite identification is possibly only on the base of the mites.

literatuur:

references:

Béguinot (2000b), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Ripka, Fain, Kaźmierski, Kreiter & Magowski (2002a).

21/07/2016