Platyphytoptus sabinianae Keifer, 1938

Acari, Eriophyidae

op Pinus

on Pinus

gal: de mijten leven vrij tussen de voeten van de naalden; het kan leiden tot verbleekte en gekronkelde naalden.

gall: the mites are vagrants between the needle bases, causing chlorotic twisted needles.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus nigra, sylvestris.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Pye (2012a), Ripka (2007a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

18/07/2016