Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904)

Acari, Tarsonemidae

polyfaag

on polyphagous

gal: misvormingen van jonge bladeren en bloemen, en zich ontwikkelende vruchten; bladeren vervormen en verkleuren.

gall: malformations of young leaves and flowers, and developing fruits; leaves are disfigured and browned.

Vruchtbomen, cultuurgewassen, sier- en potplanten.

fruit crops, cash crop, horticultural and ornamental plants.

synoniemen: Steneotarsonemus latus.

synonyms: Steneotarsonemus latus.

opmerkingen: Een belangrijke plaag, vooral in tropische en subtropische gebieden, en in kassen.

notes: A destructive pest, mainly in tropical and subtropical regions, also in greenhouses.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Fasula (2007a), Peña & Bullock (1994a).

22/11/2014