Rhyncaphytoptus fagacis Boczek, 1964

Acari, Diptilomiopidae

op Fagus

on Fagus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration may occur.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophaag

Fagus sylvatica, x taurica.

literatuur:

references:

Jočić & Petanović (2012a), Petanović & Stanković (1999a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

21/07/2016