Rhyncaphytoptus ficifoliae Keifer, 1940

Acari, Diptilomiopidae

op Ficus

on Ficus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kan een mozaiek van gelige verkleuringen, en misvormingen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities a mosaic of yellowish discolourations, and malformation of the leaf may occur.

waardplanten: Moraceae, monofaag

hostplants: Moraceae, monophaag

Ficus carica.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Geçer & Denizhan (2015a), Jočić & Petanović (2012a), de Lillo (1998b), Petanović & Stanković (1999a).

26/11/2016