Rhyncaphytoptus galeopsidis Boczek, 1964

Acari, Diptilomiopidae

op Galeopsis

on Galeopsis

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration may occur.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophaag

Galeopsis pubescens.

literatuur:

references:

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

18/11/2014